Extern Minimaliseren
24

GPS

GPS

Bij veldwerkzaamheden waarbij de locatiebepaling van groot belang is, kan een GPS gebruikt worden. Het G(lobal) P(ositioning) S(ystem) is een steeds vaker gebruikte methode voor locatiebepaling in het veld.
Een voorbeeld van zo'n GPS is de Garmin eTrex 10. 
De winkelprijs van deze eTrex ligt rond de € 110,- en is o.a. verkrijgbaar bij  www. futurumshop.nl. (april 2013)

Gebruik van GPS (Global Positioning System) Wanneer gebruik gema akt wordt van een GPS, kan een vindplaats tot op de meter nauwkeurig bepaald worden. De meeste GPS hebben echter een standaardafwijking van één tot enkele meters. Gezien de standaardafwijking van de apparatuur en het gezien de mobiliteit van reptielen, amfibieën en vissen, worden waarnemingen tot op Are-niveau (10 x 10 meter) nauwkeurig bepaald. Het is gebleken dat dit detailniveau van de waarneming voldoende is voor het gebruik in de praktijk.
Let op: Coördinaten worden altijd naar beneden afgerond. Voorbeeld: het punt 83,468/456,685 wordt genoteerd als 83,46/456,68.

Geplaatst in: Veldmateriaal extern
spacer
dummy